Vsebino Facebook oglasa je potrebno pravilno napisati, da bi bil dosegli željen učinek in sicer:

 • Ustarimo oglase s sliko.
 • Začnemo z oglaševanjem na klik, nato spremenimo, če je to potrebno na oglaševanje na ogled.
 • Najmanj 4 krat na tedensko objaviti.
 • Dnevno komunicirati z uporabniki.
 • Svetujmo in ne modrujemo.
 • Preusmerjamo uporabnike na našo spletno stran.
 • Uporabnike pri odgovorih naslavljamo z imenom.

Med kampanjo moramo oglase stalno optimizirati in dodajati nove. To storimo s pomočjo slik in sicer, da uporabimo tekstovno sporočilo v sliki oglasa, posebaj, ko nimamo atraktivnih slik. Slika naj predstavlja rešitev problema, ki ga rešuje naš proizvod ali storitev.

Pri oblikovanju naslova ter oglaševalskega teksta upoštevamo da:

 • Se poudarjajo prednosti.
 • Vsebina je kratka in jedrnata.
 • Je oglas enostaven in razumljiv.
 • V stavku ali dveh pritegnemo pozornost in všečnost.
 • Pri izdelavi oglasa uporabimo močan CTA (call-to-action) – gumb, ki spodbuja uporabnike k aktivnostim.
 • Tekst v oglasu jasno ”kliče” uporabnika h kliku na oglas, ipd.

Oglas je bolj učinkovit, če se doda tudi kakšna atraktivna slika. Nato se spremljajo rezultati oglaševanja ter se po potrebi izboljša in prilagodi oglas glede na odziv.