Prilagojena vstopna stran ali landing page je stran, katere namen je pridobivanje zaupanja in ustvarjanje profita. To je specifična stran, ki ima svoj začrtan cilj (prodaja, naročanje, prijava na e-obveščanje, ipd). Prilagojena vstopna stran mora biti premišljeno in marketinško naravnana.

Na prilagojeno vstopno stran prihajajo obiskovalci ali potencialne stranke, od katerih se pričakuje da odreagirajo s klicom k akciji ali oddidejo iz strani. Če oddidejo drugam potem tako ali drugače niso bili naši potencialni kupci.

Prilagojena vstopna stran se uporablja za optimiziranje ene ključne besede ali predstavitve določenega prodajnega izdelka. Je nepogrešljiva stran, ki je pomembna za uspeh našega poslovanja. Zasledimo jo na vseh pravilno optimiziranih spletnih straneh.

Prilagojena vstopna stran ima za cilj čim več konverzij

Kaj je konverzija?

Konverzija je reakcija obiskovalcev ob obisku naše prilagojene vstopne strani. Izraža se kot prijava na obveščanje o novostih, oddaja povpraševanja, naročilo izdelka ali storitve, ipd.

Del konverzij, sicer manjših, so tudi kliki na strani in čas, ki ga obiskovalec prebije na določeni strani.

Konverzije, kot vse ostalo na strani, je potrebno spremljati in ugotavljati uspešnost akcij. Testiramo in spreminjamo učinkovitost prodajnega sporočila toliko časa dokler ne dosežemo željenega uspeha. Tu spreminjamo tako naslove, vsebino, nagovor, slike, barve in vse, kar lahko vpliva na prodajno uspešnost oziroma k povečanju konverzij. Prilagojena vstopna stran je na tak način optimizirana.

Ob naložitvi strani imajo obiskovalci vedno fokus na vidnem delu zato je zelo pomembno, da je na tem delu postavljen vsaj en klic k akciji!

Pri optimizaciji prilagojene vstopne strani se osredotočimo na optimiziranje čim večjega procenta konverzij na strani. Da bi to dosegli moramo upoštevati določena pravila.

Prilagojeno vstopno stran je potrebno testirati in sicer glede na odziv obiskovalcev. Pri tem spreminjamo tekst, slike, vsebino, klice k akciji, dokler ne ugotovimo kaj naše obiskovalce najbolj motivira, da se odločijo za nakup. Pri testiranju nam pomaga Google Analytics, ki nam podrobno predstavi vse potrebne informacije, ki so nam potrebne pri izboljšanju prilagojene vstopne strani.

Če je stopnja “bounce rate” nadpovprečno visoka potem prilagojena vstopna stran ni uspešno prilagojena obiskovalcem. Brezplačno orodje Google Website Optimizer nam testira optimizacijo prilagojene vstopne strani.